Nova sezona izobraževanj in usposabljanj v ŠTERN AKADEMIJI

Z mesecem septembrom v Štern Akademiji nadaljujemo začrtano vizijo in strategijo, ki je povezana z izvajanjem rednih izobraževanj in usposabljanj, predvsem pa nudenjem strokovne podpore našim usposobljenim in certificiranim izvajalcem.


V nadaljevanju se prijavite na enega od naših usposabljanj, izobraževanj ali izkažite interes za izvedbo enega od informatnih dni: