Nazaj na novice

Kemper ventil - delilnik pretoka vode

Pitna voda je najpomembnejša prehrambena tekočina. Za namen vzdrževanja higiene pitne vode je Kemper razvil KHS higienski sistem. Glavna naloga tega sistema je preprečevanje stagnacije vode in zagotovljena izmenjava vode za zagotavljanje kvalitete vode.

 

Del tega sistema je delilnik pretoka vode. V stanovanjskih hišah kot tudi v javnih zgradbah (hoteli, bolnišnice...) je običajno izvedena klasična gradnja s T kosi za toplo in hladno vodo. To se odraža v mrtvih rokavih in v velikih stroških vzdrževanja, saj je za nekatere primere potrebno izvesti intenzivno izpiranje sistema.

 

Omenjeni Kemper ventil deluje po Venturijevem principu, njegova zasnova pa omogoča, da voda vedno prekroži zanko na kateri je nameščen delilnik pretoka, ne glede na to ali se poraba vode dogaja na dotični zanki ali pa nekje na nadaljnji zanki.

 

S Kemper ventili do kvalitetne vode!

Primer 1: majhen pretok na glavnem vodu

Dinamičen venturijev ventil ostane skoraj popolnoma zaprt - skoraj celoten pretok za dobavo je usmerjen direktno preko krožnega voda. Odpiralni tlak dinamičnega venturi ventila ni dosežen.

 

 

 

 

 

Kemper ventil za majhen pretok na glavnem vodu

  

Primer 2: velik pretok na glavnem vodu

Dinamičen venturijev ventil se odpre, ko je dosežen odpiralni tlak. Takrat večina pretoka steče direktno čez venturijev ventil, majhen del pretoka pa je preusmerjen čez krožni vod zaradi venturijevega principa.

 

 

 

 

 

Kemper ventil za velik pretok na glavnem vodu

  

Primer 3: Poraba vode na krožnem vodu

Dinamičen venturijev ventil se odpre, ko je dosežen odpiralni tlak. Takrat je pretok iz obeh priključkov delilnika pretoka. Ta rešitev omogoča, da je lahko krožna zanka izvedena z manjšimi dimenzijami kot običajno. S to rešitvijo se pojavijo manjši tlačni padci v krožni zanki, kar ima pozitiven odraz na nominalni premer glavnih vodov in obtočnih črpalkah.

Poraba vode na krožnem vodu

 

Delilnik pretoka omogoča higiensko varno instalacijo v kombinaciji z krožnim vodom tako pri hladni, kot tudi pri topli vodi. 

 

Primer vgradnje delilnika pretoka na topli in hladni sanitarni vodi:

 

 

 

S pipami in ventili Kemper ter kombinacijo cevnih sistemov Viega je izvedba instalacij postala enostavna, saj vam rešitve obeh proizvajalcev omogočajo takšno izvedbo instalacij, da bodo obratovalni stroški ob vzdrževanju kvalitete vode optimalni.

 

Za nadaljnje informacije vam je na voljo naše prodajno tehnično osebje.